HOSPODÁŘSTVÍ

1- POČÁTEČNÍ INVESTICE
Topení EKOHEATING je jedním z takzvaných lokálních topných systémů, které je důležité nevyžadovat kotelnu, komín ani akumulaci energie. Proto je výrazně levnější než centrální systémy. Náklady na stavbu kotelny, komína a skladování energie obvykle přesahují celou počáteční investici do našeho vytápění.

Pokud investujete své ušetřené peníze do solárního vytápění, budete vytápěni zdarma.

2- EFEKT TOPENÍ (spotřeba energie)
Naše vytápění nemá žádné energetické ztráty významné pro centrální systémy (ztráty kotelny, ztráty přenosu energie do topného systému, regulační ztráty). Jako podlahové topení má téměř ideální teplotní profil. Velký ohřívač umožňuje extrémně nízký teplotní režim. Regulace je přímá, nastavitelná a samostatná pro každý prostor. Tímto způsobem jsme splnili všechny podmínky pro maximální energetickou účinnost.

S menší energií nelze budovu správně vytápět!

Proto jsou také přijatelné náklady na vytápění.

3 – NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Pravidelná údržba: Pravidelná údržba jednoduše neexistuje. Neexistují tedy žádné roční náklady na údržbu kotle, nádrže, komína a topného tělesa. Vynikající údržba (poruchy) jsou vzácné a nejsou nákladné.

4 – ŽIVOT (UDRŽITELNOST)
Odhadovaná životnost topných pásů je více než 100 let.

Odhadovaná životnost transformátoru je více než 50 let.

V kategoriích nákladů na údržbu a trvanlivosti náš systém vytápění pravděpodobně nemá konkurenci.

Závěr: Relativně vysoké náklady na energii (elektřinu) zcela nahrazují nízké počáteční investice, maximální energetická účinnost, životnost a zanedbatelné náklady na údržbu.